TESTUDDANNELSE

TEST - EN EFTERSPURGT KOMPETENCE

Den nuværende udvikling – med digitalisering af produkter, services og applikationer og hvor langt størsteparten af disse placeres i ”skyen” – medfører samtidig et stigende behov for at kunne teste det hele.

Gennem et stykke tid har Convision fået henvendelser fra virksomheder, 

der har efterspurgt ressourcer, der kan deltage i denne testning af deres Cloud løsning, det være sig om det er en single-cloud, hybrid-cloud eller en multi-cloud løsning.

Men da der ikke er mange it-ressourcer, der besidder disse kompetencer, har Convision i samarbejde med Praesignis udviklet en uddannelse, der kan opkvalificere og certificere i de rette kompetencer, for at kunne løfte testing opgaverne mere kvalificeret.